Huvudpunkter

  • Priset på den strömming som används som livsmedel (0,32 €/kg) fortsatte att stiga jämfört med 2018.  Priset på den strömming som används inom industrin (0,17 €/kg) var något lägre än under 2018 (0,18 €/kg).
  • Priset på rensad lax (6,07 €/kg) låg på samma nivå som medelpriset låg på året innan (6,08 €/kg).
  • Priserna på gädda och lake steg medan priset på gös (6,08 €/kg) sjönk jämfört med året innan. Priset på abborre (2,38 €/kg) låg på samma nivå som under 2018.
  • Priset på odlad regnbåge (4,50 €/kg) sjönk jämfört med 2018 (5,15 €/kg) medan priset på odlad sik (10,66 €/kg) steg något och var det högsta priset på 2000-talet.
  • Uppgifterna om producentpriserna på fisk samlas in från företag som köper fisken av fiskarna. Uppgifterna om producentpriserna på odlad fisk har lämnats in av Finlands Fiskodlarförbund.

Källa: Naturresursinstitutet 12.5.2020