Under fjärde kvartalet 2022 ökade producentpriserna på strömming och vassbuk jämfört med fjärde kvartalet året innan. Producentpriset på industriströmming ökade med 31 % och producentpriset på vassbuk ökade med 32 %. Priset på livsmedelsströmming ökade med 15 %.

  • Producentpriset på strömming var 0,30 €/kg.
  • Producentpriset på livsmedelsströmming var 0,54 €/kg.
  • Producentpriset på industriströmming som används som foder var 0,25 €/kg.
  • Producentpriset på vassbuk var 0,25 €/kg.

Källa: Naturresursinstitutet 4.4.2023