Under tredje kvartalet 2022 var producentpriset på rensad lax 9,51 €/kg, vilket var cirka 46 % högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Även producentpriset på livsmedelsströmming steg med cirka 25 % jämfört med tredje kvartalet året innan. Producentpriserna på industriell strömming och vassbuk sjönk.

  • Producentpriset på rensad lax var 9,51 €/kg.
  • Producentpriset på strömming var 0,20 €/kg.
  • Producentpriset på livsmedelsströmming var 0,80 €/kg.
  • Producentpriset på industriströmming som används som foder var 0,17 €/kg.
  • Producentpriset på vassbuk var 0,17 €/kg.

Databastabeller

Källa: Naturresursinstitutet 3.1.2023