Pro Kala ry:n vuosikokous pidettiin 19.4 Helsingissä. Kokous käsitteli sääntömääräisiä vuosikokousasioita.

Kokous valitsi yhdistyksen hallituksen uudelleen kokonaisuudessaan ja Suomen Kalankasvattajaliiton puheenjohtaja Johan Åberg jatkaa Pro Kalan puheenjohtajana.

Vuoden 2011 vuosikertomus kertoi, että yhdistyksen toiminta on ollut hyvin aktiivista ja laaja-alaista. Useat kokousedustajat totesivatkin, että toimintaan panostetuilla varoilla on saatu paljon aikaan ja toiminnanjohtaja Katriina Partanen sai kiitoksia työpanoksestaan.

Toiminnan muutamia keskeisiä aiheita on ollut kalan terveyshyödyt, vajaasti hyödynnetyt kalalajit sekä toiminnan vastuullisuus. Yhdistyksen toimintatavat ovat sähköiset tiedotteet, jatkuva tiedotustoiminta kalan puolesta, verkkosivut, PR-tilaisuudet ja tapahtumat, erilaiset esitteet ja Kala&Kauppa-lehti. Pro Kalalla on oma Facebook tili. Erityishankkeena on selvitetty mahdollisuuksia saada silakalle MSC sertifikaatti.

Pro Kalan koordinoima Elinkeinokalatalouden yrityspalvelu -hanke on jatkunut koko meneillään olevan ohjelmakauden aikana. Kalatalousyrittjät ovat nähneet toiminnan hyvin hyödyllisenä, mutta kalataloushallinto ei enää halunnut jatkaa toiminnan rahoittamista, joka on herättänyt ihmetystä alalla.

Pro Kala tulee 2012 jatkamaan yleishyödyllistä menekinedistämistä. Vuosittainen panostus menekinedistämiseen on noin 200.000 – 250.000 euroa.

Pro Kalan jäsenistö kattaa koko kalaelintarviketuotannon ketjun kalastuksesta ja kalankasvatuksesta aina kuluttajien ruokapöytään saakka. SAKL on yhdistyksen perustajajäseniä.

Pro Kalan toiminta lähtee elinkeinokalatalouden lähtökohdista ja keskittyy kaupallisesti pyydetyn ja kasvatetun kalan menekinedistämiseen. PK toimii tiiviissä yhteistyössä alan yritysten kanssa.