Elintarviketuotannon vastuullisuus kiinnostaa tänä päivänä sekä kuluttajia että kauppaa. Huoli joidenkin kalakantojen ylikalastuksesta ja kaupallisen kalastuksen toteuttaminen kestävällä tavalla on noussut esille monissa eri yhteyksissä. Vastuullisen kuluttajan valintoja helpottamaan on viime vuosina tullut erilaisia ympäristömerkkejä. Meillä ehkä tunnetuimpia kalatuotteiden ympäristömerkkejä ovat MSC ja FOS. Ympäristömerkittyjen tuotteiden kysynnän uskotaan tulevaisuudessa kasvavan, minkä vuoksi nähtiin tarpeelliseksi selvittää miten MSC sertifiointi käytännössä tapahtuu ja olisiko mahdollista hankkia Itämerestä pyydetylle silakalle.

MSC sertifioinnin lähtökohtana on aina kalastuksen sertifiointi. Se, että kalakanta kestää kaupallisen pyynnin ja kalastus ei vahingoita ympäristöä. Käytännössä sertifiointi on monivaiheinen prosessi ja kestää keskimäärin puolitoista vuotta.

Olisiko silakalle mahdollista saada MSC sertifikaatti, ei tämän selvityksen perusteella voida varmuudella sanoa. Lopullisesti se, myönnetäänkö sertifikaatti vai ei, selviää vasta prosessin aikana.

Erittäin suurella todennäköisyydellä silakalle kuitenkin olisi mahdollista MSC sertifikaatti saada, koska

–          Itämeren silakkakantojen tilaa seurataan jatkuvasti

–          silakankalastus on EU:ssa kiintiöity ja kiintiöt vahvistetaan vuosittain

–          kiintiöiden täyttymistä valvotaan ilmoitusmenettelyllä ja kiintiön täyttyessä kyseisen lajin kalastus loppuu

–          silakankalastusmenetelmät eivät ole ympäristölle haitallisia

 Pro Kalan hankeraportissa kuvataan miten MSC sertifiointi käytännössä tapahtuu sekä kalastuksessa että toimitusketjun myöhemmissä vaiheissa. Raportti on ladattavissa linkistä http://www.prokala.fi/www/fi/mediapankki/MSC_ymparistomerkki_silakalle.pdf

Muista kalatuotteiden ympäristömerkeistä löytyy tietoa Pro Kalan teettämästä selvityksestä ”Kalatuotteiden ympäristömerkit ja sertifikaatit”, joka on ladattavissa Pro Kalan kotisivuilta linkistä http://www.prokala.fi/www/fi/liitetiedostot/Kalatuotteidenymparistomerkitja-sertifikaatit.pdf

 SAKL toteaa, että selvitys antaa käyttökelpoista tietoa asian harkitsemiseksi. Samantyyppinen selvitys on parasta aikaa myös meneillään eräiden rannikkokalastuksen lajien osalta Saaristomerellä ja Selkämerellä. Tämä selvitys valmistuu kesällä.

–          Silakan elintarvikekalastus on keskittynyt Selkämerelle. Selkämeren silakkakannat ovat hyvin vahvat, joten sikäli pitäisi olla kaikki edellytykset merkin saamiselle. Toisaalta silakan kotimaan elintarvikemarkkinat ovat tänä päivänä pienet, ja on arvioitava tuoko mahdollinen merkintä todellista rahallista lisäarvoa tuotantoketjulle ja erityisesti kalastajille. Merkintään liittyy myös huomattavia kustannuksia. SAKL:n hallitus tulee keskustelemaan sekä silakan että muiden lajien ympäristömerkinnästä kesäkokouksessaan elokuussa.