Pro Kala ry järjesti tiistaina 30.11 kalaruokakulttuurin aamupäivän. Paikalla oli noin 35 henkilöä, toimittajia ja sidosryhmien edustajia.

30102012

Kalaa halutaan syödä nykyistä enemmän

Tilaisuudessa julkistettiin tuoreen Kala suomalaisten ruokapöydissä – tutkimuksen tulokset. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuluttajien käsityksiä ja asennoitumista kalaan ja kalatalouteen. Tutkimus toteutettiin syyskuussa ja 783 henkilöä vastasi siihen.

Tutkimuksen mukaan neljä viidestä suomalaisesta haluaisi syödä kalaa nykyistä enemmän ja yli puolet suomalaisista uskoo kotimaisen kalan käytön lisääntyvän. Sen sijaan Pohjoismaiden ulkopuolelta tulevan kalan kulutuksen uskotaan vähenevän selvästi. Ehdottomasti tärkeimpänä valintaperusteena kalaa ostettaessa on laatu ja tuoreus.

–       Kalan ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä laadun ja tuoreuden nimesi erittäin tai melko tärkeäksi 96 prosenttia suomalaisista. Tuotetyyppi on merkittävä valintatekijä 67 prosentin mielestä ja edullista hintaa pitää tärkeänä 58 prosenttia vastaajista. Hinnan merkitys korostuu nuoremmissa vastaajaryhmissä, Pro Kalan toiminnanjohtaja Katriina Partanen toteaa.

Tutkimuksen mukaan kalalla on edelleen vankka asema suomalaisten ruokapöydässä. Suomalaisista 93 prosenttia syö kalaa. Kala on terveellistä 97 prosentin mukaan ja 96 prosentin mukaan kala on maukasta ruokaa.

Kala on perinteisesti tuote, joka ostetaan palvelutiskiltä. Vastaajista 72 prosenttia ostaa kalan kalatiskiltä aina kun se on mahdollista. Tutkimuksen tulokset tukevat myös ruokatrendiä, jossa lähiruokaa ja luomua suositaan. Lähiruoan suosimisen kasvuun uskoo 64 prosenttia, ekologisuuden huomioimiseen 51 prosenttia ja luomun suosimiseen 44 prosenttia suomalaisista. Näiden ruokatrendien merkitys on suurin vanhemmissa ikäryhmissä sekä kotitalouksissa, joissa on vähintään viisi perheenjäsentä.

Kalatoimialaa pidetään nykyaikaisena elinkeinona. Vastaajista 59 prosenttia kokee kalatoimialan toimivan vastuullisesti. Vastaajat olivat myös sitä mieltä, että ammattimainen kalastus parantaa Itämeren tilaa.

–       On hienoa, että suomalaiset haluavat syödä kalaa entistä enemmän. Kala koetaan terveelliseksi ja maukkaaksi ruuaksi, joka sopii hyvin nykyiseen hyvinvointitrendiin. Kalan hyvien terveysvaikutusten lisäksi kausi- ja lähiruoan kasvanut suosio pitävät kalan kestosuosikkina suomalaisten ruokapöydässä, Katriina Partanen sanoo.

Marttojen kalavuosi 2013

Marttajärjestön toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä kertoi marttajärjestöstä ja erityisesti marttojen kalavuodesta 2013.

–       Yhteistyössä Pro Kalan kanssa teemme reseptilehtisen ja tausta-aineistoa kotitalousneuvojille, Marianne Heikkilä kertoi.

Marttajärjestö järjestää kalaruokakursseja ja koulutustapahtumia marttayhdistyksille. Kalavuosi näkyy myös ruokajuttuina Martta-lehdessä.

Ruokakulttuuri nyt!

Professori Johanna Mäkelä Helsingin yliopistosta tarkasteli suomalaista kalaruokakulttuuria nyt ja tulevaisuudessa.

–       Ruoan ympärille kiteytyvät monet ajankohtaiset yhteiskunnalliset keskustelut, Johanna Mäkelä totesi.

Suomalaisen ruoan alkuperästä puhutaan ja paljon on puhuttu lähiruoasta. Lähiruoalla voi olla eri merkitys eri ihmisille, mutta tuttuus, turvallisuus, tuoreus ja työllisyys ovat yhteisiä nimittäjiä.

–       Lähiruoan sijasta puhutaan ehkä jatkossa mieluummin paikallisruosta, Mäkelä sanoo.

Ennen saatiin kesällä tuoretta kalaa ja eri kalalajeja käytettiin monipuolisesti ja oli alueellisia erikoisuuksia. Suolakala oli hyvin tärkeä särvin, jota syötiin leivän ja perunan kanssa. Nykyään on pakastettua kalaa ja kalaa myydään fileinä. Lohta tarjotaan yksipuolisesti kaikkialla ja lohesta on tullut Suomen ruokalähettiläs. Kalan ravitsemus, terveellisyys ja turvallisuus ovat nousseet voimakkaasti esille kalansyöntisuositusten myötä.

–       Kala on kuulunut ja kuuluu yhä suomalaiseen ruokakulttuuriin. Pro Kalan kyselytutkimus vahvistaa tätä näkemystä, Mäkelä toteaa.

–       Kestävyys on tänä päivänä voimakkaasti esillä. Ei ole kyse pelkästään ekologisesta kestävyydestä, vaan myös taloudellisesta kestävyydestä sekä sosiaalisesta ja kultturisesta kestävyydestä. Ruoan tuotanto ja kulutus ovat kestävän kehityksen kaikkien ulottovuuksien kannaltä tärkeä ja konkreettinen esimerkki. 

Kalaruoisssa perinne ja uudet vaikutteet kohtaavat usein luovasti. Graavikalan tottuneille suomalisille sushi ei ole aivan outo ajatus. Silakkamarkkinoilla silakka voi nykyään olla myynnissä ihan uusina tuotteina.   

–       Kalan tulevaisuus näyttää lupaavalta, Mäkelä sanoo.

Pro Kala -tunnustus Naantalin kaupungille

 II30102012

Tilaisuuden lopuksi Pro Kalan hallituksen puheenjohtaja Johan Åberg ja Katriina Partanen luovuttivat vuoden 2012 Pro Kala -tunnustuksen Naantalin kaupungille. Palkinnon vastaanotti kaupungin puolesta saaristoasiamies Tiina Rinne-Kylänpää.

–       Naantalin kaupunki on ollut aloitteellinen ja aktiivisesti mukana sekä kalatarjonnan lisäämisessä että elinkeinokalatalouden toimintaedellytysten turvaamisessa, Johan Åberg totesi.

–       Naantalin kaupunki on osoittanut, että se haluaa jatkossakin olla mukana niin kalatarjonnan, paikallisen kalaruokakulttuurin kuin kalatoimialan kehittämisessä. Uskomme, että Naantalin kaupunki voi toimia myös mallina maan muille kunnille kalatoimialan vahvuuksien hyödyntämisessä.

Pro Kalan tilaisuudessa esittelemä materiaali löytyy täältä