Republikens president Sauli Niinistö är tisdag 6.8.2013 gäst hos Finlands Yrkesfiskarförbund. Presidenten vittjar en ryssja i vattnen i Nådendal tillsammans med lokala fiskare. Man önskar att få gös som fångst. Utfärden slutar i Merimasku fiskehamn. Under besöket diskuteras inhemsk närfisk och fiskenäringens situation.  

De finländska yrkesfiskarna betjänar den finländska konsumenten.  Dagligen levererar de hälsosam och smakfull naturfisk både till restaurangernas och till hemmens matbord. Enligt en färsk undersökning äter 93 procent av finländarna fisk och 81 procent önskade äta mera inhemsk fisk än nu.

Det är inte mera en självklarhet att inhemsk naturfisk fås till de finländska matborden. Av olika orsaker har tillgången på naturfisk försämrats.

Antalet yrkesfiskare har minskat i Finland på 1990- och 2000-talen och antalet heltidsyrkesfiskare är för tillfället 800. Av dem arbetar cirka 500 i havsområdet. Yrkeskårens medelålder har stigit och den är nu cirka 51 år. 

Den inhemska naturfiskens position i handels distributionskedja är svår. Hård konkurrens med importerad fisk och olika slags köpbegränsningar leder till att all inhemsk naturfisk inte når konsumenterna. Ökningen av skadedjuren har också avsevärt försämrat fiskets verksamhetsförutsättningar.

Ett livskraftigt yrkesfiske ger en möjlighet för finländarna att njuta av inhemsk naturfisk också i fortsättningen. Det finns rikligt med fisk i våra vatten och vikten av hälsosam föda erkänns. Färsk inhemsk närfisk hör till det finländska matbordet.

Tilläggsuppgifter:               Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf, ordförande Olavi Sahlstén tel. 0400-227 448 ja vd Kim Jordas (på svenska), tel. 0400-720 690

                                          Pro Fisk rf, verksamhetsledare Katriina Partanen, tel. 0400-827 277

 

www.sakl.fi , sakl@sakl.fi