EU:n kalastusneuvosto päätti 28.6. uudesta Pohjanlahtea koskevasta silakkakiintiöstä. Silakkakiintiö suurenee huomattavasti. Uusi kiintiö perustuu ICES:n toukokuussa antamaan tieteelliseen neuvonantoon.

Uusi kiintiö ICES osa-alueille 30-31 on 117 485 tonnia (+81 %), josta Suomen osuus on 96 321 tonnia ja Ruotsin 21 164 tonnia.

Päätös astuu voimaan 1.7.2021.

Suomen kokonaissaalis alueella on tällä hetkellä noin 42 000 tonnia (28.6.).

Lähde: Euroopan neuvosto 28.6.2021 ja SAKL