Den nedre gränsen för momsskyldigheten har fastställts till 20 000 euro. Riksdagen fattade beslut i saken vid sitt plenum den 18 juni.

Förutsättningarna för att tillämpa skattefrihet för verksamhet i liten skala:

  • omsättningen under det innevarande kalenderåret är högst 20 000 euro 
  • omsättningen under det kalenderår som föregått det innevarande kalenderåret är högst 20 000 euro

Båda dessa förutsättningar måste uppfyllas för att undantaget från skatteplikt ska kunna tillämpas.

Lagen träder i kraft den 1 januari 2025.

Ändringar i mervärdesbeskattningen av små företag (pressmeddelande den 16 maj)

Källa: Skatteförvaltningen 19.6.2024