OX2-yhtiö suunnittelee 310 tuulivoimalaa ulkomerelle Suomen talousvyöhykkeelle. Lähelle Suomen länsirajaa Perämerelle sijoittuvien voimaloiden tuotantokapasiteetti vastaisi kolmasosaa Suomen viime vuoden sähköntuotannosta

Merituulivoimaa on suunniteltu Suomessa pitkään, mutta varsinaisia merituulivoimaloita ei ole rakennettu kuin Porin Tahkoluodon edustalle. 

Hailuodon ja Pietarsaaren länsipuolelle suunnitellut isot merituulivoimahankkeet ovat saaneet tutkimusluvan. OX2-yhtiö pääsee selvittämään merituulivoiman mahdollisuuksia Suomen talousvyöhykkeellä.

Kohteet sijaitsevat kaukana merellä Hailuodon länsipuolella ja Pietarsaari-Uusikaarlepyyn korkeudella. Eteläinen Laine-hanke sijoittuu lähelle Ruotsin talousvyöhykettä, kun pohjoisempi Halla-kohde sijaitsee lähempänä Suomen aluevesirajaa.

Yhteensä yhtiö suunnittelee ulkomerialueille yli kolmeasataa voimalaa. Niiden tuotantokapasiteetti vastaisi jopa kolmasosaa Suomen viime vuoden kokonaissähköntuotannosta.

Ruotsalaisen OX2-yhtiön Perämeren hankkeet ovat alkuvaiheessa, ja sähkötuotanto käynnistyy aikaisintaan vuosikymmenen lopulla. Tutkimusluvasta päätti valtioneuvosto, koska kohteet sijaitsevat Suomen talousvyöhykkeellä lähellä länsirajaa.

Meriperusteisen tuulivoiman tuotanto on Suomessa edelleen Porin Tahkoluodon voimaloiden varassa. Siellä sähköä jauhaa merellä 11 tuulivoimalaa. Kemissä Ajoksen edustalla merellä on kahdeksan voimalaa kivilouheesta rakennetuilla keinosaarilla.

Lähde: Yle 17.1.2022