Jord- och skogsbruksministeriet inledde i början av september en åtgärd för att ersätta skador som sälar och skarvar orsakat på fångst (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 artikel 40.1.h). Principerna för ersättning för skador som orsakats av säl och skarv beskrivs i kapitel 4.5 i Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland 2014–2020. Ansökan om ersättning gäller den kalkylerade ersättningen för fångst som fångats 2020.

Ansökningstiden är 1.9−1.11.2021. Ansökningarna ska lämnas in via fondens informationssystem senast kl. 24.00 den sista ansökningsdagen (https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html) eller till NTM-centralens registratorskontor på det operativa programmets ansökningsblankett senast den 1 november 2021 kl.16.15.

På grund av de bestämmelser om distansarbete och säkerhet som beror på coronavirusepidemin ska ansökningarna i första hand lämnas in elektroniskt via Hyrrä. Ansökningar som inkommit elektroniskt behandlas först på grund av coronavirusepidemin och bestämmelserna om distansarbete. Ansökningar som inkommit skriftligen behandlas efter de som inkommit elektroniskt.

Ansökningsanvisning PDF

Källa: JSM 25.8.2021