Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetulla lailla (1048/2016) Suomen silakan, kilohailin ja lohen kalastuskiintiöt on jaettu Manner-Suomessa (valtakunnassa) kaupallisille kalastajille siirrettävinä ja ei-siirrettävinä käyttöoikeuksina. Niiden perusteella jaetaan vuosittain toimijakohtaiset kalastuskiintiöt.

Päätös PDF

Beslut PDF

Lähde: MMM 13.12.2023