Livsmedelsverket har beordrat att fisk vid tre IHN-besmittade fiskhållningsplatser ska avlivas. Sammanlagt avlivas över en halv miljon kilogram regnbågslax. Med avlivningsbeslutet vill man förhindra spridningen av laxfiskars IHN-sjukdom till andra fiskodlingar och fiskhållningsplatser på Åland. På området kan man dock fiska och äta fisk som vanligt. IHN smittar inte människan.

Infektion med IHN-virus konstaterades hos regnbågslax på en åländsk fiskodling i slutet av maj och senare bekräftades smittan i ytterligare två fiskhållningsplatser. Till Åland spreds viruset i samband med import av regnbågslax från en dansk fiskodling i våras. Livsmedelsverket har inrättat en restriktionszon kring de drabbade odlingarna och begränsat förflyttningen av fisk.

Ålands landskapsregering övervakar avlivningen av fisk vid infekterade hållningsplatser. Symptomfri fisk av slaktfärdig storlek slaktas för livsmedelsproduktion. Övriga avlivade fiskar nyttjas efter bearbetning till bl.a. foder för pälsdjur och framställning av biodiesel eller gödsel. Efter att regnbågslaxarna avlivats, saneras anläggningarna och hålls tömda på fisk i minst sex veckor. Efter saneringen får verksamheten fortsätta på fiskhållningsplatserna, men en förstärkt uppföljning av sjukdomen kommer att pågå i minst två år för att områdets IHN-fria status kan återupptas.

IHN-viruset förorsakar vävnadsdöd i fiskens blodbildande organ och en allvarlig sjukdom (eng. infectious haematopoietic necrosis) som ska bekämpas enligt lag. IHN kan förutom regnbågslax även smitta andra fiskarter såsom lax och gädda. Viruset kan spridas med sjuk fisk, asymptomatiska bärare eller via miljön. Effektiva läkemedel mot IHN saknas och vacciner mot sjukdomen är inte i bruk i Europa. IHN smittar varken människor eller sällskapsdjur. Trots de konstaterade IHN-fallen kan man fiska och äta fisk som vanligt på Åland. Fiskare uppmanas dock att desinfektera sina fiskeredskap om man förflyttar sig från området till ett annat. IHN-viruset dör av torka och värme och är känsligt mot flera desinfektionsmedel. Observationer av sjuka fiskar bör anmälas till kommunalveterinären.

Från de IHN-positiva fiskodlingarna i Danmark har det veterligen inte levererats fisk till det finländska fastlandet. På Åland finns sedan tidigare ett förbud att förflytta levande eller orensad fisk till annan ort i Finland på grund av uppföljningsprogrammet som gäller en annan fisksjukdom, VHS. Livsmedelsverket uppmanar fiskodlare att tills vidare undvika införsel av levande odlingsfisk från Danmark för att förhindra spridningen av IHN.

I Finland påträffades IHN första gången vintern 2017–2018, vilket ledde till omfattande, dyra och långvariga myndighetsåtgärder där en stor mängd fiskar avlivades och fiskhållningsplatser sanerades. Inom fyra zoner kring de besmittade fiskhållningsplatserna iakttas ett uppföljningsprogram, med vilket man vill säkerställa att viruset utrotats från dessa områden. Resten av Finland har återfått sin officiella IHN-fria status. IHN förekommer i Nord- och Mellanamerika, i Asien, i flera europeiska länder och i Ryssland.

Källa: Livsmedelsverket 23.6.2021