Ota kantaa palvelussa voi 22.8.2021 saakka antaa avointa palautetta Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021-2027 keskeisistä osista. 

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston uuden ohjelmakauden valmistelut ovat parhaillaan käynnissä. Liitteenä alla löydät ohjelmaluonnoksen, jossa on mukana ohjelman keskeisimmät osiot eli strategia, SWOT-analyysi, jonka perusteella on tunnistettu tarpeet, perustelut valinnoille sekä rahoitettavat toimenpiteet. EU-asetukset määrittelevät raamit, joiden puitteissa rahoitusta voidaan suunnata. Lisäksi EU-asetukset määrittelevät ohjelman rakenteen ja siinä käsiteltävät asiat. 

Suomi voi rahasto-ohjelmassa asettaa kansalliset tavoitteet ja suunnitella niitä edistävät toimet. Tällä kyselyllä halutaan osallistaa ohjelman valmisteluun ihmisiä myös virallisten työryhmien ulkopuolelta. Toiveena on monipuolisia kommentteja ja ideoita Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston keskeisten osioiden edelleen kehittämiseksi. 

Tässä kyselyssä tulleet kommentit otetaan huomioon ohjelman valmisteluissa ennen syksyllä järjestettävää virallista lausuntokierrosta. 

Linkki ota kantaa palveluun https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/630/osallistuminen/1133/kysely/

Lähde: MMM 13.7.2021