Forskare vid Stockholms universitet har visat att östersjötorsk lider av brist på tiamin, eller vitamin B1. Bristen har observerats i Hanöbukten, vilket är särskilt allvarligt då det är en viktig lekplats för torsken.

Östersjötorskens har lidit av dålig hälsa i minst 30 år och förklarats med bland annat överfiskning, förändringar i havets salthalt och syrebrist. Nu har forskare funnit att den mycket stor andel av torsken i Hanöbukten, 77 procent, har lider av tiaminbrist i lever och hjärna. Av dessa lider 13 respektive 64 procent av svår brist.

Länk till den vetenskapliga artikeln här

Källa: Veterinär Magazinet 6.1.2020