Työministeri Tuula Haatainen on nimittänyt Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtajan virkaan Okku Kalliokosken ajalle 1.4.2023-31.3.2028.

Kävimme kysymässä Okkulta tunnelmia nimityksen varmistumisen jälkeen.

Mitkä ovat nyt tunnelmat ja ajatukset uuden nimityksen johdosta?

Olen todella iloinen ja onnellinen nimityksestä. Sain tutustua tähän rooliin ja siihen kuuluviin tehtäviin yli puoli vuotta ennen varsinaisen hakuprosessin alkua, ja jo siinä ajassa Elinkeinot-vastuualueen johtajan tehtävät tekivät suuren vaikutuksen monipuolisuudellaan. Tuntui hyvin luontevalta hakea paikkaa, ja nyt kun valinta on selvä, olen luonnollisesti todella innoissani. E-vastuualueen tehtäväkenttä on laaja, ja saan johtajana olla mukana alueellisen elinvoiman edistäjänä, maaseudun kehittäjänä, yritysten uudistumisen, kasvun ja kansainvälistymisen vahvistajana sekä työvoiman kohtaannon, osaamisen ja osaavan työvoiman
saatavuuden edistäjänä.

Minkälaisia innostavia asioita ja toisaalta minkälaisia haasteita näet lähitulevaisuudessa ELY-keskuksen Elinkeinot-vastuualueen toiminnan osalta? 

Innostavia asioita on paljon! Vastuualueen jokaisella yksiköllä on meneillään omat ajankohtaiset hankkeensa, joista moni liittyy uusien ohjelmakausien käynnistämiseen. Tuntuu mukavalta päästä mukaan niihin heti alusta alkaen. Myös TE24-uudistus on vahvasti läsnä jokaisessa työpäivässämme. Uskon vilpittömästi, että voimme olla kuntien tukena tässä uudistuksessa ja tarjota heille sitä osaamista, mikä meille on näistä tehtävistä vuosien varrella kertynyt.

Toisaalta näin hallituskausien vaihteessa olo saattaa hetkittäin olla mietteliäs, kun odotamme uutta hallitusohjelmaa ja erityisesti sen aluehallintoa ja siihen mahdollisesti kohdistuvia uudistustarpeita koskevia kirjauksia. Muutospaineiden keskellä on kuitenkin tärkeä muistaa, että teemme tärkeää työtä, eivätkä tehtävämme katoa mihinkään, vaikka rakenteita vähän muokattaisiinkin.

Okku Kalliokoski on toiminut Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa Kalatalouspalvelut -yksikön päällikkönä vuodesta 2020 alkaen. Viimeiset puolivuotta hän on toiminut Varsinais-Suomen ELY-keskuksen E-vastuualueen väliaikaisena johtajana. Aiemmin hän on työskennellyt erityisasiantuntijana maa- ja metsätalousministeriössä, lakimiehenä Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa sekä päällikkötehtävässä yksityisellä sektorilla. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen maisteri ja kauppatieteiden maisteri.

Lähde: VARELY 5.4.2023