Kom med och utveckla och öka ditt företags omsättning, lönsamhet och produktivitet!

Då samhällets stöd till fisket fortgående minskar, blir betydelsen av att utveckla sin egen verksamhet allt viktigare. Nu erbjuder vi en möjlighet att delta i en ny, speciellt för fiskeriföretag anpassad handledningsverksamhet.

Arbetseffektivitetsföreningen och FYFF startar i januari 2017 handledning av fiskeriföretag. Handledningens mål är att öka deltagande företags och yrkesutövares produktivitet samt att förbättra omsättningen och den ekonomiska situationen samt att utveckla företagets affärsverksamhet.

Tio (10) företag inom högsjö-, kust- eller insjöfisket tas med i handledningsprogrammet. Tilläggsuppgifter finns i PDF-filen nedan. En motsvarande handledning inleds också inom fiskodlingssektorn. Ansökan till programmet senast 30.11.2016. Ta kontakt om du är intresserad. Kontaktuppgifter finns i broschyren.

PDF

Källa: Arbetseffektivitetsföreningen och FYFF 14.10.2016