Vuotta 2011 koskevat ammattikalastuksen hyljesietopalkkiot ovat haettavissa. Palkkion hakuaika on 23.4. – 21.5.2012.

Sietopalkkion laskentaa koskeva ohjeistus ja lomakkeet löytyvät oheisena ja niitä on saatavissa myös ELY-keskuksista.

 

Fiskare i havsområdet kan lämna in ansöka om sältoleransbidrag för fiskeåret 2011. Ansökningstiden är 23.4. – 21.5.2012.

Blanketter kan också fås från ELY-centralernas fiskerimyndigheter.

LÄHDE: mmm 23.4.2012