Enligt lagen om främjande av skärgårdens utveckling tillsätter statsrådet en skärgårdsdelegation för att bereda åtgärder som rör främjandet av skärgårdens utveckling samt för att följa åtgärdernas verkningar. Delegationen har en central roll i utvecklingen av skärgårdsområdena.

I delegationen sitter företrädare för alla riksdagspartier. Ordförande är Sfp:s riksdagsledamot Sandra Bergqvist.  Hon bor i Nagu och känner utmärkt till skärgårdsförhållandena.  ”Ordförandeskapet ger mig en ypperlig möjlighet att lyfta fram frågor som jag vet är viktiga för skärgårdsbor”, säger Bergqvist. 

Som vice ordförande arbetar pensionerade sjöfartsrådet Raimo Kurki (Sdp) från Kotka. De övriga medlemmarna är Sirpa Koskinen (Sdp), Vilhelm Junnila (Sannfinländarna), Jussi Wihonen (Sannfinländarna), Ilkka Kanerva (Samlingspartiet), Sari Multala (Samlingspartiet), Ari Torniainen (Samlingspartiet), Helena Särkijärvi (De gröna), Nina Söderlund (Vänsterförbundet) och Jere Riikonen (Kristdemokraterna).

De första frågorna som delegationen kommer att behandla gäller beredning av förordningen om skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdelar samt ett nytt skärgårdsprogram. Det nya skärgårdsprogrammet kommer att innehålla riktlinjer för skärgårdspolitiken under de kommande fyra åren.  Delegationen spelar en central roll i att genomföra skärgårdspolitiken. ”Skärgårdsdelegationen har en viktig roll i att befästa skärgårdspolitikens ställning i systemet för regional utveckling samt att påminna och informera ministerierna och myndigheterna om skärgårdens särskilda behov och utmaningar. Det är också viktigt  att vi visar vilken rikedom vår mångfacetterade skärgård är både för dem som bor där och som besöker den”, säger Bergqvist.

Källa: JSM pressmeddelande 29.8.2019