Statsrådets förordning 236/2017, § 7, förutsätter att: ”en kommersiell fiskare skall senast sju dygn före det laxfiske som nämns i §:na 3-6, meddela positionerna på de ryssjor som används vid laxfisket till Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral.”

Vi har tagit fram en web-blankett för anmälan av laxryssjornas koordinater.

Till blanketten kommer ni via: https://link.webropol.com/s/lohirysa2021

Med blanketten kan ni anmäla alla 4 ryssjor på en gång eller en i sänder.

Vi ber er meddela ryssjans koordinater i formen: tex 60 00,00 N  021 00,00 E (WGS84-koordinatsystemet)

Med bästa hälsningar,

Egentliga Finlands NTM-central, Fiskeritjänsterna, Fiskeövervakning

Källa: Egentliga Finlands NTM-central 23.4.2021