TUKALA – ohjelmassa oli toista vuotta mukana Reposaaren osahanke, minkä tavoitteena oli luoda särkirysille niitä täydentävä pyyntimuoto. Särki on edelleen tärkeä, mutta saalisvalikoimaa haluttiin monipuolistaa tuomalla mukaan norssirysät. Norssin kysyntä on viime vuosina ilahduttavasti kasvanut. Uusia rysiä rakennettiin neljä kappaletta ja tämän työn rinnalla pyydysten koentaa ja saaliin kuljetuksen logistiikkaa parannettiin. Kalastajat ottivat käyttöön nosturilla varustetun lautan, jolla saalishuiput voitiin tuoda satamaan vähemmillä koentamatkoilla ja samalla kuluissa sekä työajassa säästettiin.

Hankkeen yhteistyökalastajana jatkoi Kari Malen ja hän täydensi omaa kalustoaan edellisen kevään kokemusten pohjalta askeleen paremmaksi. Malenin kumppanina jatkoi kalastaja Petteri Takala, ja he yhdessä huolehtivat pyydysten rakentamisesta ja kalastuksesta.

Rysien lasku tapahtui viime vuonna jääesteitten takia myöhässä. Tämä tarkoitti käytännössä myös sitä, että osa norsseista ehti ohittaa rysäpaikat. Kokemuksesta opittiin, ja tänä keväänä ensimmäiset rysät laskettiin jäätä rikkomalla, jotta pyyntikausi saataisiin käyntiin mahdollisimman aikaisin.

Kalastajat Petteri Takala, Niklas Malen ja Kari Malen kokemassa norssirysää

Jäiden lähtiessä sääkin suosi ja rysin lasku sujui rutiinilla. Parissa vuorokaudessa olivat norssirysät pyynnissä Reposaaren kalasataman lähivesillä ja välitöinä laskettiin myös muutama särkirysä saariston jäistä vapautumista odotellessa. Ensimmäinen koenta oli jo parin päivän päästä ja saalista tuli odotetusti.

Nostohaavi ja norssit
Saalis jäitetään kylmäkonteissa heti laiturille noston jälkeen ja siirretään odottamaan kuljetusta

Rysähankkeen tavoitteena oli myös selvittää kannattavan norssin kalastuksen mahdollisuuksia. Nykyisellä vähäisellä kalastajamäärällä ja mahdollisuuksilla investoida rysiin ei ole riskiä ylikalastukseen särkikalojen osalta, ja norssin pyyntiä voisi lisätä moninkertaiseksi sikäli kun on paikkoja ja lupia on saatavilla. Luvitus on edelleen riskitekijä, ja prosessin helpottamiseksi on tehtävä edelleen töitä.

Kari Malen on ollut tyytyväinen niin kauden alun norssisaaliiseen kuin pyydysten toimivuuteen. Samoin kalalle on ollut ostaja alusta saakka ja venekunta on pystynyt keskittymään kalastukseen.

Hankkeen alussa arvioitu tarvittava pyydysmäärä ja saalis on toteutunut, ja seuraava askel tuottavuuden parantamiseksi on otettavissa. Kalastajan työmäärää ei sesongin alussa voi enää lisätä, mutta saaliin arvon nousu on mahdollista toteuttaa eikä antaa sen siirtyä kalasatamasta muualle.

Satamassa on aloittanut toimintansa Reposaaren rannikkokalastajien osuuskunta, jolle valmistuivat laitostilat viime syksynä. Nämä antavat mahdollisuuden koota yhteen ja käsitellä lähivesiltä saatua kalaa, kunhan oikeat välineet ja työntekijät saadaan hoidettua paikalle. Tätä ennen on kuitenkin löydettävä oikeat markkinat ja saavutettava järkevä tuottajahinta.

Norssirysiin ja niiden koentaan kävi tutustumassa myös yksi hankkeen käynnistäjistä, Petri Suuronen. Hänkin totesi, että homma toimii ja kun perusta on kunnossa, voidaan aloittaa jatkosuunnitelmat.