Valtioneuvosto antoi 22.8.2019 asetuksen alusryhmäkohtaisten rekisteritilojen enimmäiskoosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta.

Asetuksen muutoksella siirretään EU:n yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien säädösten mukaisesti rekisteröitävien kalastusalusten avomerialusryhmästä rekisteröimätöntä konetehoa koskeva 1 500 kW:n rekisteritila rannikkoalusryhmään, koska rannikkoalusryhmän konetehoa koskeva rekisteritila on täyttynyt, mikä estää rekisteröintiä hakeneiden alusten rekisteröinnin ja niiden toiminnan aloittamisen. Avomerialusryhmään jää saman verran rekisteröimätöntä konetehoa koskevaa rekisteritilaa. Asetus tulee voimaan 28 päivänä elokuuta 2019.

Lähde: Valtioneuvosto, linkkihttps://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8064a122