Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) talousarvioesityksessä vuodelle 2023 korostetaan erityisesti ministeriön perustehtävien, kuten ruokaturvan, huoltovarmuuden ja puhtaan veden takaamisen merkitystä. Myös vihreän siirtymän hankkeisiin ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen esitetään merkittäviä panostuksia.

MMM:n hallinnonalan perustehtäviä ovat ruokaturvan, ruokaturvallisuuden, kilpailukykyisen kotimaisen ruokajärjestelmän, huoltovarmuuden ja puhtaan veden takaaminen, eläin- ja kasvitautien hallinta, luonnonvaratalouden kestävyyden ja luonnonvaroihin perustuvien elinkeinojen kilpailukyvyn varmistaminen sekä maaseudun elinvoimaisuuden kehittäminen. Näiden perustehtävien merkitys on korostunut entisestään koronatilanteen jatkuessa ja Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan vuoksi. 

Riistanhoitomaksuun ehdotetaan neljän euron korotusta, jolloin maksu nousisi 39 eurosta 43 euroon. Kalastonhoitomaksu nousisi kahdella eurolla 45 eurosta 47 euroon. Korotusesitykset perustuvat yleiseen kustannustason nousuun. 

Maa- ja metsätalousministeriö esittää hallinnonalalleen määrärahoja yhteensä noin 2,66 miljardia euroa. Määrärahaesitys on nettomääräisesti noin kolme prosenttia (87 miljoonaa euroa) pienempi kuin vuoden 2022 talousarvio (2,74 miljardia euroa). 

Maa- ja elintarviketalouden osuus pääluokan määrärahoista on 67 prosenttia (1 788 miljoonaa euroa), maaseudun kehittämisen 17 prosenttia (443 miljoonaa euroa), luonnonvaratalouden 9 prosenttia (229 miljoonaa euroa), hallinnon ja tutkimuksen 5 prosenttia (141 miljoonaa euroa), maanmittaustoiminnan ja tietovarantojen 2 prosenttia (49 miljoonaa euroa) ja Metsähallituksen alle puoli prosenttia (8 miljoonaa euroa). 

Tulokertymäarvio vuodelle 2023 on runsaat 945 miljoonaa euroa, mikä on noin 27 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa. 

Valtion ensi vuoden budjettiesityksen valmistelut jatkuvat viikolla 33. Ministeriöiden ja valtiovarainministeriön väliset budjettineuvottelut käydään 17.-19.8. Hallitus kokoontuu 31.8.–1.9. neuvottelemaan vuoden 2023 talousarvioesityksestä (budjettiriihi). Hallituksen talousarvioesitys julkistetaan kokonaisuudessaan 19.9., kun se on käsitelty ylimääräisessä raha-asiainvaliokunnassa ja valtioneuvoston yleisistunnossa.

Lähde: MMM 5.8.2022