Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee tukipakettia koronaviruksesta aiheutuvan markkina- ja tuotantohäiriön vuoksi. Tukipaketti koskee myös kalatalousalan eli kalastuksen, vesiviljelyn sekä kalan jalostuksen ja kalakaupan yrityksiä.

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa turvata kotimaisen ruoantuotannon myös poikkeusoloissa. Koska kalatalousalan yrityksillä ei ole mahdollisuutta hakea Business Finlandin tai ELY-keskusten koronatilanteessa myöntämää rahoitusta, yrityksille valmistellaan oma tukipaketti. Valmistelutyö on käynnissä ja tukitoimista tiedotetaan heti, kun rahoitus ja yksityiskohdat ovat varmistuneet. Lue ministeriön koko tiedote täältä.

Jo ennen erillisen tukipaketin valmistumista yrityksillä on mahdollisuus hakea normaaliin tapaan tukea kehittämis- ja investointihankkeisiin Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR). Tuki- ja maksupäätöksiä pyritään tekemään nopealla aikataululla. Lisäksi mahdollisuutta ennakkomaksujen käyttöönottoon selvitetään.

Myös Euroopan komissio valmistelee uusia keinoja kalatalousalan tukemiseen koronatilanteessa Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Maa- ja metsätalousministeriö vaikuttaa aktiivisesti EU-valmisteluun, jotta eurooppalaisen lainsäädännön muutokset tukisivat mahdollisimman hyvin EMKR:n joustavaa käyttöä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Lähde: MMM 2.4.2020, linkki EU:n komission ehdottamiin toimiin (englanniksi) https://ec.europa.eu/fisheries/press/coronavirus-response-further-eu-support-fisheries-and-aquaculture-sectors_fi