Kalastuslain (379/2015) 23 §:n 2 momentin mukaisesti maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa luettelon valtakunnallisista kalastusalan järjestöistä viideksi vuodeksi kerrallaan. Maa- ja metsätalousministeriön edellinen päätös (818/04.02.03.00/2018) oli voimassa 23.4.2023 asti.

Kalastuslain 23 §:n 2 momentissa tarkoitettuja valtakunnallisia kalastusalan järjestöjä ovat Kalatalouden Keskusliitto ry, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry, Suomen Ammattikalastajaliitto ry, Suomen Sisävesiammattikalastajien Liitto ry sekä Suomen Kalastusopaskilta ry.

Edellä lueteltujen järjestöjen tulee huolehtia siitä, että ne ilmoittavat kalatalousalueille voimassaolevan osoitteen, johon kutsut kalatalousalueen kokouksiin voidaan lähettää. ELY-keskusten tulee toimittaa tämä päätös tiedoksi oman toimialueensa kalatalousalueille.

Tämä päätös on voimassa 24.4.2028 saakka.

Lähde: MMM 24.4.2023