Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa 7.7. mennessä ministeriön asetusluonnoksesta hallikiintiöksi 2022–2024.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädettäisiin metsästysvuosille 2022–2024 suurin sallittu saalismäärä hallin alueellisen kiintiön rajoissa sallittavaan metsästykseen. Asetuksella säädettävä suurin sallittu saalismäärä ei ole määrä, joka tulisi saavuttaa, vaan se asettaa metsästykselle määrää koskevan rajoituksen.

Hallin eli harmaahylkeen metsästykseen ei tarvita Suomen riistakeskuksen myöntämää pyyntilupaa, vaan hallia voidaan metsästää metsästysaikana alueellisen kiintiön puitteissa. Metsästäjällä on velvollisuus ilmoittaa alueellisen kiintiön puitteissa saaliiksi saatavista halleista Suomen riistakeskukselle. Mikäli asetettu kiintiö täyttyisi ennen metsästysvuoden loppumista, olisi Suomen riistakeskuksen määrättävä metsästys päättyneeksi kyseessä olevalla kannanhoitoalueella.

Asetuksella sallittaisiin yhteensä enintään 1 050 hallin metsästys kunakin metsästysvuonna kaikkien mereen rajoittuvien maakuntien alueella. Kiintiö on sama kuin aiempina metsästysvuosina. Alueellisesti suurimpia sallittuja saalismääriä rajoitettaisiin Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelmassa määriteltyjen kannanhoitoalueiden mukaisesti siten, että Perämeren-Merenkurkun alueella sallittaisiin enintään 350 hallin metsästys, Lounais-Suomen kannanhoitoalueella enintään 400 hallin metsästys ja Suomenlahden kannanhoitoalueella enintään 300 hallin metsästys. Alueelliset määrät ovat samat kuin aiemmassa kolmivuotisessa kiintiöasetuksessa.

Suomen merialueilla pyydettiin 1.1.2021-31.12.2021 välisenä aikana yhteensä 418 hallia, joista 147 (35,2 %) saatiin Suomenlahden, 135 (32,3 %) Lounais-Suomen ja 136 (32,5 %) Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueelta. Saalismäärä oli jopa 73,4 % suurempi kuin vuonna 2020, jolloin saaliiksi saatiin yhteensä 241 hallia.

Ajallisesti vuoden 2021 saaliin pääpaino oli kevät- ja kesäkaudella: valtaosa halleista eli 315 yksilöä (75,4 % kokonaisaalista) pyydettiin aikavälillä 16.4.–31.7. metsästysvuoden 2020–2021 kiintiöstä. Metsästysvuoden 2021–2022 kiintiöstä puolestaan pyydettiin elokuun ensimmäisen päivän jälkeen ennen vuoden 2021 loppua. yhteensä 103 halliyksilöä (24,6 %)

Laskennoissa nähtyjen hallien määrä on kasvanut 2000-luvun alun noin 10 000:sta nykyiseen vajaaseen 42 000 eläimeen, mutta laskentakanta ei ole hallikannan kokonaismäärä, koska eräiden arvioiden perusteella keväisin saavutettaisiin 60–80% kannasta. Kanta kasvaa keskimäärin reilut 5 % vuodessa. Siten Itämeren alueen laskentojen perusteella Itämeren hallin kokonaiskanta olisi noin 52 500–70 000 yksilöä.

Lähde: MMM 9.6.2022