Maa- ja metsätalousministeriö on 22.12 antanut asetuksen silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoituksista Pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta.

Asetuksella kumotaan silakan ja kilohailin troolikalastuksen kalastusrajoitukset Pohjoisella Itämerellä (osa-alue 29, leveysasteen 59 30´N pohjoispuolella) ja Suomenlahdella (osa-alue 32) vuonna 2011. Rajoitukset annettiin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 1129/2011/ 10.11.2011.

Asetus astuu voimaan 30.12.2011 ja on voimassa 31.12.2011 saakka (kaksi vuorokautta).

Lisätietoja:

Liiton toimisto
0400-720690

sakl@sakl.fi