Maa- ja metsätalousministeriö on 15.3 antanut asetuksen kilohailin ja silakan troolikalastuksesta vuonna 2012. Asetus muuttaa asetusta 1378/2011.

Kalastusalukset saavat troolikalastaa silakkaa ja kilohailia osa-alueella 32 (Suomenlahti) Suomen perusviivan ulkopuolella kunnes kilohailisaalis on yhteensä enintään 3 500 tonnia tai silakkasaalis on yhteensä enintään 3 000 tonnia Suomenlahdella.

Kalastusalukset saavat troolikalastaa silakkaa ja kilohailia osa-alueella 29 leveysasteiden 59 30´N ja 59 50´N välillä (Pohjoinen Itämeri) kunnes kilohailisaalis on yhteensä enintään 3 000 tonnia tai silakkasaalis on yhteensä enintään 4 200 kyseisellä alueella.

Alla olevat määräykset asetuksessa 1378/2011 ovat yhä voimassa:

Suomessa rekisteröityjen kalastusaluksien silakan ja kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueilla 22-28 sekä osa-alueella 29 leveyspiirin 59 30´N eteläpuolella (Itämeren pääallas) on kielletty.

Enintään 20 metrin pituiset kalastusalukset saavat harjoittaa silakan kohdennettua troolikalastusta ICES:n osa-alueilla 22?28. Silakan kohdennetussa troolikalastuksessa tulee käyttää vähintään 32 millimetrin silmäkoon trooliperää. Tällainen silakan kohdennettu troolikalastus saa jatkua kunnes siihen osallistuneiden alusten kilohailisaalis on yhteensä enintään 300 tonnia.

Asetus astuu voimaan 16.3.2012.

Lisätietoja:

Liiton toimisto
0400-720690
sakl@sakl.fi