Mirjam Öberg i sitt hem i Mariehamn. Foto: Privatalbum.

Mirjam Öberg från Åland fungerade som det stiftande mötets ordförande. Mötet hölls den 15 november 1980 i Taimi II:s mötesutrymmen på Trädgårdsgatan 21 i Åbo. 25 fiskare från hela landet, från Lovisa i öst, till Mariehamn i väst och till Haukipudas i norr var närvarande. Flera av det stiftande mötets deltagare byggde under de följande åren upp förbundets verksamhet från noll.

Öberg (87) minns inte riktigt mera varför hon valdes till ordförande för mötet.

— Det blev bara så, säger Öberg.

Men varför grundades förbundet?

— Det fanns en stor enighet både före mötet och under det stiftande mötet om att yrkesfiskarna behövde ett eget förbund, något gemensamt. Ett förbund som för yrkesfiskarnas talan, konstaterar Öberg.

— Också på Åland hade vi upplevt att fiskarförbundet närmast förde vattenägarnas talan och situationen var väl likadan på annat håll, fortsätter hon.

Mirjam Öberg valdes också till det nya förbundets styrelse och verkade där i flera år.

— Det var inte alltid lätt att nå enighet, det var besvärligt, ja ibland jäkligt, och de där fiskargubbarna kunde vara rätt fräna i sina uttalanden, ler Öberg.

— Det gällde att jämka ihop olika viljor, det gällde ju deras yrke och utkomst så det var inte lätt, säger Öberg. Och för mig personligen var det inte så lätt att förstå alla frågor och detaljer i fisket, jag var ju inte själv fiskare.

I FYFF:s styrelse har under åren 1980-2020 suttit bara tre kvinnor, Mirjam Öberg, Camilla Österman (Åland) och Lena Talvitie (Österbotten). Talvitie har också fungerat som förbundets vice ordförande.

— De tyckte nog i styrelsen att det var bra att det i styrelsen satt en kvinna, det lugnade lite ner stämningarna, fortsätter Öberg.

— Men med tiden började det löpa, man hittade gemensamma mål, till exempel att få ett bättre pris på strömmingen. Det var en fråga som sysselsatte mycket under de första åren. 

Mirjam Öberg (f. Sirkiä), stiftande mötets ordförande, styrelsemedlem 1980 – 1986. Född 1932 i Kuolemajärvi i Karelen, bor i Mariehamn. Änka efter trålfiskaren Brage Öberg. Tidigare hälsovårdare i Kumlinge och barnmorska i Mariehamn, verkade i Ålands fiskare, politiker (lib.), ledamot i Ålands lagting 1975-1991, pjäsförfattare.

Text: KJ 2020