Valtioneuvosto on tänään 22.4.2021 nimittänyt maatalous- ja metsätieteiden maisteri Minna-Mari Kailan maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikön virkaan ajalle 1.5.2021 – 30.4.2026. Kaila on toiminut ruokaosaston määräaikaisena osastopäällikkönä vuodesta 2017 alkaen. Virkaan haki määräaikaan mennessä 5 henkilöä.

Maa- ja metsätalousministeriöön Kaila siirtyi Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:sta, jossa hän toimi maatalousjohtajana vuosina 2013 – 2016 sekä maaseutuyrittäjyyslinjan johtajana vuosina 2011 – 2013.

Osastopäällikkö vastaa ruokaosaston johtamisesta ja valvonnasta, strategisesta johtamisesta ja tehtävien hoitamisesta vaikuttavasti ja tuloksellisesti.

Lähde: MMM tiedote 22.4.2021