Ministeri Petteri Orpo ja SAKL:n edustajat tapasivat eilen ja keskustelivat ajankohtaisista kalastukseen liittyvistä asioista. Liittoa edustivat puheenjohtaja Olavi Sahlstén ja toimitusjohtaja Kim Jordas.

Keskustelussa olivat esillä muun muassa kalastuslaki, kansallinen lohistrategia, meri- ja kalatalousrahasto ja Suomen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 sekä kalastusmahdollisuudet vuodelle 2015. Liitto toisti jo aiemmin esitettyjä kannanottoja näiden kysymysten osalta.

Elinkeinon edellytysten turvaaminen yleisellä tasolla oli myös esillä. Suomalainen kuluttaja haluaa tutkimusten mukaan syödä kalaa ja erityisesti kotimaista kalaa. Tämä huomioiden on liiton mielestä sangen epätyydyttävää, että ainoastaan 6 prosenttia kulutuksesta on suomalaisten ammattikalastajien pyytämää kalaa. Suomeen tuodaan koko ajan yhä enemmän kalaa, mikä heikentää kauppatasetta ja kansantaloutta. Kotimaisen pyydetyn kalan tarjonta ei riitä koska ammattikalastuksen toimintaedellytyksiä on heikennetty. Useimmat suunnitellut muutokset ja uudistukset näyttävät heikentävän kalastuselinkeinon tilaa ja kotimaisen pyydetyn kalan tarjontaa entisestään. Suomessa on enää noin 800 kalastajayrittäjää ja keski-ikä on yli 50 vuotta.

–          Ministeriön on toimittava kalastuselinkeinon edellytysten parantamiseksi ja turvattavasuomalaisten mahdollisuus syödä kotimaista, lähivesiltä pyydettyä kalaa, sanoi puheenjohtaja Sahlstén.

Keskustelussa suurimman huomion saivat kuitenkin EU:n pakotteet ja Venäjän vastapakotteet. Osittainen kauppasota on johtanut Suomen osalta ongelmiin elintarvikkeiden viennin osalta. Suomalaiset kalastus- ja jalostusyritykset ovat vieneet merkittäviä määriä silakkaa ja kilohailia, toisaalta suoraan Venäjälle, ja toisaalta Viron kautta edelleen itäisen Euroopan maihin. Merkittävän markkina-alueen poistuminen tulee aiheuttamaan heijastusvaikutuksia muille markkinoille ja vaikuttaa Suomen koko pelagiseen kalastukseen. Liitto totesi, että suomalaiset kalastus- ja jalostusyritykset eivät millään tavoin ole osapuolia EU:n ja Venäjän välisessä pakotekonfliktissa ja osittaisessa kauppasodassa, ja menetykset on korvattava yrityksille. SAKL kehotti ministeriötä ryhtymään toimiin, jotta viennin menetykset pystytään korvaamaan.

–          Kyse oli lähinnä tutustumiskäynnistä nyt kun uusi ministeri on ryhtynyt hoitamaan myös ammattikalastuksen asioita, totesi toimitusjohtaja Jordas. Oli kuitenkin tärkeää, että ministeri kuuli elinkeinon syvän huolen pakotteiden vaikutuksista kalastukseen ja kalanjalostukseen, ja että myös ryhdytään toimiin tilanteen lieventämiseksi. Kalan vaikeudet ovat jääneet liiaksi taka-alalle kun on keskusteltu pakotteiden vaikutuksista Suomen elintarviketeollisuuteen.

 

Kuvat: Silakan ja kilohailin vienti Venäjälle/ Viroon (lähde: RKTL/ Jari Setälä helmikuu 2014)

image001 1

 

image002

HUOM! Vuonna 2012 purettiin Viroon suoraan 9 300 tonnia silakkaa ja kilohailia yllä olevan lisäksi!

image003