Viimeiset merelliset erämaat ollaan ottamassa laajamittaisen teollisen toiminnan käyttöön. Suomessa ja koko Itämerellä on käynnissä laaja suunnitelma rakentaa tuhansia yksiköitä merituulivoimaa. Tällainen ympäristön muuttaminen tulee vaikuttamaan meriluonnon tilaan, kalakantoihin, lintuihin sekä kalastukseen. 

Tuulivoimayhtiöt suunnittelevat parhaillaan useita merituulivoimapuistoja Suomen ja Ruotsin merialueille. Myös Ahvenanmaan maakunnan alueelle on todennäköisesti tulossa merituulivoimaa. Myös muut Itämeren maat ovat lähdössä liikkeelle Itämeren valtaamisessa.

Tuulivoimayhtiöt suuntaavat nyt katseensa erityisesti maiden talousvyöhykkeille. Noilla alueilla lupien saaminen on helpompaa ja merituulipuistot eivät tule kuntien kiinteistöverotuksen piiriin. Taloudellinen hyöty menee siis sijoittajien taskuihin.

Ympäristöviranomaisia ja yleensä aktiivisesti merellistä toimintaa vahtivia järjestöjä tämä kehitys ei tunnu huolestuttavan. Päinvastoin, ja valtiovaltakin puhuu tällä hetkellä jopa lupamenettelyjen keventämisestä. Suunnitelmien ja lupamenettelyn aikana ei arvioida, mitä ympäristö ja muut elinkeinot menettävät, vaan ainoat kriteerit ovat tuulisuus ja rakennuskustannukset.

Ammattikalastajat ja Suomen Ammattikalastajaliitto ovat hyvin huolissaan tästä kehityksestä.

Ammattikalastus on tällä hetkellä tavallaan kahden voimissaan olevan rintaman välillä, liiton toimitusjohtaja Kim Jordas sanoo. Lisääntyvät ja laajentuvat suojelualueet ja koko ajan kiristyvä ylimääräinen säätely toisella puolella ja toisella puolella merialueiden ottaminen laajamittaiseen teolliseen käyttöön pusertavat ammattikalastuksen toimintamahdollisuudet merellä yhä pienempään tilaan. Kaiken lisäksi nämä rintamat ovat löytäneet toisensa.

Valtiovallan puheet kotimaisen kalan edistämisestä eivät nyt tässä tilanteessa näytä kovin vakuuttavilta ja rehellisiltä, Jordas toteaa.

Myös Swedish Pelagic Federation producentorganisation (SPF), joka vastaa 90 prosentista Ruotsin kalastetun kalan volyymista, suhtautuu hyvin varauksellisesti merituulivoimaan. SPF katsoo huolestuneena suurta määrää toiminnassa olevia ja suunnitteilla olevia merituulivoimahankkeita lähivesissämme ja hankkeitten kumulatiivisia vaikutuksia luonnolle ja kalakannoille, sanoo SPF:n Malin Skog.

Alla on koottuna tällä hetkellä ajankohtaiset merituulivoimahankkeet. Hankkeet ovat hyvin eri vaiheessa; ajatusasteella, alkusuunnitteluvaiheessa, YVA-vaiheessa tai lupamenettelyssä. Kahdella on jo lupakin olemassa (Tahkoluoto, käynnissä ja Suurhiekka, alkutyöt aloitettu). Lisää hankkeita on varmuudella tulossa.

Karttapohja © OpenStreetMap, alueiden koonti SAKL. Alueet ovat suuntaa-antavia.

Merituulivoimahankkeet (epävirallinen luettelo, koostettu eri lähteistä) PDF

Lähde: SAKL