Rauman satamaa on tarkoitus laajentaa läheiselle luodolle, mutta harmaahaikarat ja merimetsot aiheuttavat harmia lupaprosessille.

Rauman sataman laajennusta suunnitellaan Iso-Järviluotoon, joka sijaitsee noin puolen kilometrin päässä rannasta. Aluksi sinne olisi tulossa pilaantuneiden maiden käsittelypaikka ja mahdollisuus nesteytetyn maakaasun terminaalille.

Varsinaista satamatoimintaa sinne ei ole vielä tulossa.

– Satamilla on tarvetta ajatella asioita 10-20 vuoden päähän. Joitain asioita pitää tehdä etupainotteisesti, sanoo Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti.

Luodolle on tarkoitus rakentaa pengertie, joka kulkisi telakkarannasta muutaman sadan metrin päässä olevan Vähä-Järviluodon kautta Iso-Järviluotoon.

Pengertielle on jo olemassa aluehallintoviraston lupa, jota on käsitelty myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Lainvoimaisessa luvassa huomioidaan harmaahaikaroiden olemassaolo ja rakennustyöt on rajattu pesimäajan ulkopuolelle.

Muuttunut tilanne voi johtaa raastupaan

Lupakäsittelyn jälkeen tilanne on kuitenkin muuttunut. Harmaahaikaroiden määrä on lisääntynyt entisestään ja tänä vuonna luodoille ilmestyi myös merimetsoja.

Varsinais-Suomen ely-keskus on pyytänyt lisäselvitystä siitä, miten pengertie rakennetaan uudessa tilanteessa luonnonsuojelulain mukaisesti. Rauman kaupungin ja satamayhtiön mukaan asia ei ole merkittävästi muuttunut.

– Oikeudellisesti katsottuna on aivan sama, onko lintuja kymmenen vai sata, sanoo kunnallistekniikan johtaja Jaakko Aerila Rauman kaupungilta.

Aerilan mukaan asiassa edetään aluehallintoviraston myöntämän luvan turvin. Hän toivoo, että se riittää myös ely-keskukselle, sillä muita keinoja ei ole suunnitelmissa.

– Jos tämä ei riitä, täytyy harkita taas oikeustoimia, Aerila sanoo.

Aikataulu vaatisi ripeitä päätöksiä

Rauman kaupunki ja satama ovat antaneet oman vastineensa ely-keskuksen lisäselvityspyynnölle. Nyt ne odottavat ely-keskuksen päätöstä.

Sataman näkökulmasta asialla olisi kiire, sillä loppujen lopuksi kyse on satamien väliseen kilpailuun vastaamisesta. Kilpailua satamien välillä on sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Rauman sataman toimitusjohtaja Hannu Asumalahti ihmettelee, miksi lintujen rooli nousee niin merkittäväksi sataman laajentumisessa. Hän pitää asian saamaa mittakaavaa kohtuuttomana ja sanoo, että linnut voitaisiin häätää pois.

– Ne löytävät kyllä uusia pesimäpaikkoja. Kun katsoo naapurimaiden tapaa käsitellä tällaisia asioita, niin aika paljon käytännönläheisempi tapa niillä on, Asumalahti sanoo.

Lähde: Yle 23.10.2019/ Tapio Termonen