Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kalastajien ja poronhoitajien neuvottelukunnan kokouksessa viime viikolla todettiin, että maatalousyrittäjien eläkelain mukaan vaakutettujen kalastajien määrä alenee tasaisesti. Vakuutettuja kalastajia on tällä hetkellä noin vajaat 500. Vielä vuonna 2003 vakuutettujen kalastajien määrä oli noin 1 000.

Keskimääräinen työtulo on tällä hetkellä 1 175 euroa kuussa, eli 14 100 euroa vuodessa (viljelijät noin 20 000 euroa ja poronhoitajat 9 600 euroa). Vuoden 2020 aikana suoritetaan kalastajien vakuuttamiskampanja, jossa verottajan tietojen ja kaupallisen kalastajan rekisterin avulla tarkistetaan vakuuttamistilanne.

Huolestuttavaa on, että vain 9,7 prosenttia kalastajista on työterveyshuollon piirissä. Luku on huomattavasti alempi kuin maanviljelijöiden ja poronhoitajien.

Lähde: Mela 6.11.2019