Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) kalastajien ja poronhoitajien neuvottelukunta kokoontui tänä vuonna 20.-21.8 Loviisan Boistössä tutustuen itäisen Suomenlahden oloihin.

Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia kalastajien ja poronhoitajien edustajien ja Melan yhteistyöelimenä, jossa käsitellään kalastajia ja poronhoitajia koskevia erityiskysymyksiä Melan toiminnassa ja sosiaaliturvan kehittämisessä.

Elinkeinojen edustajat antavat myös tietoa elinkeinojen kehittymisestä ja alojen ajankohtaisista kysymyksistä Melan edustajille.

MYEL-vakuutettujen määrä vähenee edelleen johtuen peruselinkeinojen harjoittajien määrän vähenemisestä (kuva alla). Kalastajien määrä on vähentynyt jyrkästi kymmenessä vuodessa.

image1

Työtulo on kuitenkin kehittynyt myönteisemmin kalastajilla, mutta on suhteellisen alhaisella tasolla ja on huonompi kuin maaviljelijöillä (kuva alla).

image2

Vaikka kalastajien ja poronhoitajien elinkeinot ovat hyvin erilaiset, on paljon yhteisiäkin asioita. Vahinkoeläimet ovat molempien elinkeinojen riesana ja yhteiskunnan paineet peruselinkeinoja kohtaan ovat samankaltaiset. Yhteistä keskusteltavaa ja opittavaa löytyy paljon.
Neuvottelukunnan kokous alkoi sisätiloissa, mutta kesäinen Suomenlahti sai neuvottelukunnan siirtymään ulkotiloihin kun kesä lopulta saapui Suomeen.

ihmisia

Kuva. Keskellä Melan toimitusjohtaja Päivi Huotari, hänen vasemmalla puolella eläkeyksikön päällikkö Risto Syvälä ja oikealla puolella Paliskuntain yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jukka Knuuti.

Kokouksen jälkeen valtuuskunta tutustui ammattikalastaja Mikael Lindholmin kalastustoimintaan Loviisan vesillä.