Luode Consulting Ab genomför is-, våg- och miljömätningar på tre platser i Bottenhavet. Utrustningen installerades på botten den 17 januari 2023 och kommer att lyftas i juni 2023. Luode Consulting Ab hoppas att trålning eller fiske inte sker nära botten i området runt utrustningen. Som högst befinner sig mätarna 20 meter över havsbotten. Bifogat finns mätplatserna på kartan med koordinater. Önskat säkerhetsområde är 500m runt utrustningen.

PDF

Källa: Luode Consulting Ab 20.1.2023