Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö kansalaisaloitteesta verkkokalastus kiellettävä saimaannorpan levinneisyysalueella (KAA 8/2019​) on valmistunut. Valiokunta toteaa, että tällä hetkellä saimaannorpan suojelemiseksi säädetyt kalastusrajoitukset riittävät, eikä lisärajoituksille ole lainsäädännössä tarvetta. Mietintöön sisältyy vastalause.

Norppakanta on vahvistunut ennakoitua nopeammin viimeisen viiden vuoden aikana. Kansalaisaloitteen jättämisen jälkeen kalastusta norpan suojelemiseksi on rajoitettu sekä lainsäädännöllä että yhteistyötoimin suojelujärjestöjen ja vesialueen omistajien kanssa. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että menestyksekkääksi osoittautunut yhteistyö ja vapaaehtoistoiminta saimaannorpan suojelemiseksi jatkuu. 

​Mietinnössään valiokunta toteaa, että nykyisillä alueellisesti ja ajallisesti rajatuilla rauhoituksilla saimaannorppakanta on kasvanut ja toisaalta kalastuksen harjoittaminen on ollut mahdollista. Se muistuttaa, että Saimaan alueelta pyydetään noin 30 prosenttia Suomen sisävesisaaliista, joten kansalaisaloitteessa vaaditulla ympärivuotisella verkkokalastuskiellolla olisi huomattava vaikutus kotimaisen kalan saatavuuteen.  

Valiokunta korostaa, että saimaannorpan kannan kehitys on tärkeä esimerkki yhteistyön merkityksestä suojelutavoitteiden toteuttamisessa. Osakaskunnat ja kalastajat ovat osallistuneet yhdessä suojelujärjestöjen edustajien kanssa norpan suojelemiseksi tehtyyn vapaaehtoistoimintaan. Pyyntitapoja ja pyydyksiä edelleen kehittämällä voidaan edistää sekä saimaannorpan suojelua että monipuolista kalavarojen hyödyntämistä. 

Viestintää verkkokalastuksen vaarallisuudesta saimaannorpille jatkettava

Sopimuksin ja asetuksella määriteltyjen rajoitusten lisäksi viestintä, neuvonta ja valvonta ovat edelleen tärkeitä keinoja kalanpyydyskuolleisuuden vähentämiseksi. Valiokunta toteaa, että osakaskunnilla on mahdollisuus omassa toiminnassaan tehdä lisätoimia norpan suojelemiseksi erityisesti tiedottamalla verkkokalastuslupien myynnin yhteydessä verkkokalastuksen vaarallisuudesta saimaannorpille. 

Jos tehostetulla tiedotuksella ei kyetä vähentämään vapaa-ajan verkkokalastuksesta aiheutuvia norppien pyydyskuolemia, on osakaskunnilla mahdollisuus myös esimerkiksi rajoittaa tietyiltä osin verkkokalastuslupien myyntiä heinäkuussa.

Saimaannorpan tulevaisuudesta huolehtiminen on Suomen erityinen velvollisuus. Norppakanta on edelleen pieni ja työtä norpan suojelemiseksi on jatkettava. Norppakannan kehitystä on seurattava ja rajoituksia arvioitava tarvittaessa uudelleen. Valiokunta pitää tärkeänä, että valtioneuvosto on sitoutunut arvioimaan voimassa olevaa asetusta kalastusrajoituksista uudelleen, viimeistään lokakuussa 2022, jos jo esitetyillä lisätoimilla ei ole saatu riittävää vaikuttavuutta. 

Valiokunnan mietintö luettavissa eduskunnan verkkopalvelussa

Lähde: Eduskunta 20.9.2022