Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä kalastuslain muuttamiseksi valmistui tiistaina 3. maaliskuuta 2015. Valiokunnan käsittelyssä oli hallituksen esitys (HE 192/2014 vp), jolla toteutetaan kattava kalastuslain kokonaisuudistus. Vuoden 1982 kalastuslaki korvataan uudella samannimisellä lailla.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan enemmistö puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Valiokunnan mietintöön sisältyy vastalauseita.

Valiokunnan mietintö on luettavissa eduskunnan verkkosivuilla.

Linkki mietintöön: http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/trip?${APPL}=utpvm&${BASE}=utpvm&${THWIDS}=0.17/1425389657_149604&${TRIPPIFE}=PDF.pdf

Lähde: Eduskunta 3.3.2015