Luonnonvarakeskuksen (Luke) Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2019 kokoaa yhteen biotalouden keskeisimmät tilastotiedot maataloudesta, metsäsektorilta sekä kala- ja riistataloudesta. Verkossa julkaistava vuosikirja ilmestyy nyt viidettä kertaa.

Vuosikirjassa on tilastotietoja muun muassa maatalouden rakenteesta ja tuotannosta, metsätaloudesta ja metsien suojelusta sekä kalastuksesta, vesiviljelystä ja metsästyksestä. Julkaisu sisältää tietoja myös näiden toimialojen hinnoista, kannattavuudesta ja ulkomaankaupasta.

– Eri aihealueiden tilastojen lisäksi kirjassa on mukana koko biotaloutta ja kansainvälisiä tietolähteitä koskevaa tietoa. Kirja keskittyy tuoreimpaan tilastovuoteen 2018, mutta julkaisussa on aikasarjoja pisimmillään yli sadan vuoden ajalta, kertoo yliaktuaari Jukka Torvelainen Lukesta.

Vuosikirjan sisällöstä on suorat linkitykset Luken stat.luke.fi -tilastoverkkopalveluun ja tilastotietokantaan. Linkkien kautta lukija pääsee tarkastelemaan tilastosivujen kaikkia tietoja sekä kuvioiden taustalla olevaa, jatkuvasti päivittyvää numerodataa.

Vuosikirja on verkossa vapaasti saatavilla. Julkaisu ilmestyy myös englanniksi keväällä 2020. Kirjasta voi halutessaan tilata maksullisen painetun version Luken verkkokaupasta, minne julkaisu tulee tammikuussa.

Poimintoja julkaisusta

Maatalous

  • Suomessa oli maatalous- ja puutarhayrityksiä kaikkiaan 47 600 vuonna 2018 eli noin 900 tilaa vähemmän kuin edellisenä vuonna
  • Suomen viljasato oli kuivan kesän vuoksi pienin 26 vuoteen, eli yhteensä vain 2,7 miljardia kiloa.
  • Maitoa tuotettiin lähes saman verran kuin edellisenä vuonna, 2300 miljoona litraa, mutta maidontuottajien lukumäärä väheni kahdeksan prosenttia

 Metsäsektori

  • Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli vuonna 2018 reilut 13 miljardia euroa eli 21 prosenttia Suomen koko tavaraviennistä.
  • Metsäsektorin suhdannehuippu ja metsäteollisuuden kapasiteetin suureneminen kasvattivat teollisuuspuun hakkuut suuremmiksi kuin koskaan aikaisemmin, 69 miljoonaan kuutiometriin.
  • Vuoden 2019 alussa metsä- ja kitumaasta oli suojeltu lakisääteisesti tai talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteina yhteensä 2,9 miljoonaa hehtaaria eli 13 prosenttia.

Kalatalous- ja metsästys

  • Mereltä ja sisävesiltä pyydystettiin 175 miljoonaa kiloa kalaa, mistä 80 prosenttia oli kaupallisten kalastajien mereltä pyytämää silakkaa ja kilohailia. Niiden jälkeen suurin saalis saatiin ahvenesta, hauesta, kuhasta ja muikusta.
  • Suomalainen söi kalaa keskimäärin 13 kiloa. Norjalaista lohta kulutettiin eniten, noin 3,5 kiloa henkeä kohden ja toiseksi eniten kirjolohta, noin 2 kiloa henkeä kohden.
  • Noin 1,5 miljoonaa suomalaista harrasti vapaa-ajankalastusta ja reilut 200 000 metsästystä.

Biotalous

  • Metsäsektorin osuus oli 39 prosenttia ja elintarvikesektorin 22 prosenttia Suomen koko biotalouden tuotoksesta vuonna 2018.

Julkaisu:

Ruoka- ja luonnovaratilastojen e-vuosikirja 2019

Lähde: Luke 18.12.2019