saately alueet3

Yleisrajoitus: lohenkalastus on kielletty langasta kudotuilla pyydyksillä sekä kiinto- ja ajosiimoilla Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä Pohjanlahdella seuraavasti:

Selkämerellä 1.4 – 16.6 leveysasteiden 60°45’N ja 62°30’N välisellä merialueella

Merenkurkussa 1.4 – 21.6 leveysasteiden 62°30’N ja 64°00’N välisellä merialueella

Perämerellä 1.4 – 26.6 leveysasteiden 64°00’N ja 65°30’N välisellä merialueella

Perämeren pohjukassa 1.4 – 1.7 leveysasteen 65°30’N pohjoispuolella

Ammattikalastajat: lohenkalastus isorysillä sallitaan seitsemän vuorokauden ajan kahdella rysällä ennen yleisrajoitusten päättymistä:

Selkämeri 10.6 alkaen

Merenkurkku 15.6 alkaen

Perämerellä 20.6 alkaen

Perämeren pohjukassa 25.6 alkaen

Asetus: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080190