Suomen Ammattikalastajaliitto käynnistää hankkeen, jonka tarkoituksena on järjestää kalastusyrittäjälle täsmäkoulutusta laadukkaan kalan tuottamisesta ja uudistetun elintarvikelainsäädännön mukaisesta toiminnasta. Tavoitteena on myös laatia hyvän käytännön ohjeet kalan alkutuotannolle (rannikkokalastus), jotka saatetaan Eviran arvioitavaksi.

Liitto palkkaa tarkoitusta varten Anne-Marie Tainan asiantuntijaksi ajalle 1.4.-30.9.2012.

Enemmän tietoa toiminnasta tulee asian edetessä. Hanke on osittain Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) rahoittama.

Lisätietoja:

Liiton toimisto
0400-720690
sakl@sakl.fi