SAKL lausui 20.11 maa- ja metsätalousministeriön luonnoksesta Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelmaksi 2014-2020.

Liiton mielestä toimintaohjelman päätavoite ja strategiset päämäärät ovat hyvin kannatettava.

– Toimintaohjelman varat on käytettävä nimenomaan elinkeinojen kehittämiseen ja toimintaedellytysten parantamiseen, toteaa Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas.

Liitto toteaa, että yritysten ja toiminnan kannattavuuden parantamista olisi ohjelmassa voitu korostaa enemmän ja vahvemmin kalastuksen osalta. Kilpailukyvyssä toiminnan tehostamisen tarve on myös jäänyt taka-alalle. Kilpailussa muiden elintarvikealojen kanssa toiminnan tehokkuudella on kuitenkin suuri merkitys.

Toimintaohjelma on rakenteeltaan ja muodoltaan hyvin raskas eikä riittävän selkeästi tuo esille elinkeinon kehittämisen strategisia linjauksia ja käytännön toimia. Tämä johtunee suurimmaksi osaksi EU:n asettamista muotovaatimuksista.

– Liitto kiinnittää myös huomiota hylkeiden aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen ja pitää ministeriön esittämää mallia riittämättömänä, toteaa Jordas.

Suomen Ammattikalastajaliitto on hyväksynyt oman strategian kalastuselinkeinolle. Sen pohjalta liitto esittää, että toimintaohjelman varoja kalastuksen osalta suunnataan erityisesti seuraaviin toimiin:

1. Hylkeiden aiheuttamien vahinkojen korvaaminen

2. Investoinnit, jotka liittyvät hylkeiltä suojautumiseen (pyydykset)

3. Energiatehokkuuden parantaminen (moottorit ym.)

4. Kalasatamien, purkupaikkojen ja kalastajien omien tilojen parantaminen (investoinnit)

5. Kaupallisten kalastajien oman kalan jalostamiseen tarvittavat tilat

6. Työturvallisuuden parantaminen (turvallisuusinvestoinnit)

7. Menekinedistäminen, erityisesti kotimaisen kalan osalta

8. Tutkijoiden ja kaupallisten kalastajien välinen yhteistyö

9. Erilliset laajemmat kehittämisohjelmat, joissa huomioidaan muun muassa

a. vahinkoeläimet, vahinkojen arviointi, pyydysten ja pyyntimenetelmien kehittäminen

b. toiminnan tehostaminen, johon liittyy myös kalan laadun parantaminen ja logistiikka (myös satamaverkoston selvittäminen), työturvallisuuden kehittäminen

Lähde: SAKL 20.11.2014