IMG 2956 2

Kokousedustajia yhteiskuvassa: vasemmalla Sami Veneranta, Roland Semskar, alarivissä Mikael Lindfors, puheenjohtaja Olavi Sahlstén, Mikael Lindholm, ja ylärivissä Heikki Eskelinen, Tomi Merisola, Markku Törrönen ja Jörgen Andersson.

Suomen Ammattikalastajaliiton hallituksen perinteinen kaksipäiväinen kesäkokous pidettiin tänä vuonna 12.-13.8 Porissa. Ensimmäinen päivä pidettiin Heikki ja Tuija Salokankaan kutsusta Kuuminaisissa Selkämeren rannalla Salokankaiden kalastajatilalle. Isäntä ja emäntä tarjosivatkin hallitukselle harvinaisen herkullista syötävää, isännän savustamaa paikallista lohta ja paikallisen karjankasvattajan tuottamaa pihvilihaa.

IMG 2951 2

Ensimmäisen kokouspäivän isäntä Heikki Salokangas.

Asialista oli tällä kertaa harvinaisen painava. Syksystä on tulossa vilkas. Tavanomaisten kiintiöasioiden lisäksi eduskunta aloittaa syyskuussa käsitellä hallituksen esitystä kansalliseksi YKP-laiksi. Lakiesitys sisältäämyös esityksen toimijakohtaisista kiintiöistä. Liiton hallituksen yleinen suhtautuminen esitykseen on myönteinen. Esityksessä on kuitenkin muutama asia, joka herätti hallituksessa keskustelua. Etenkin lohikiintiön yksisuuntainen sementoiminen alueellisesti aiheutti kovaa kritiikkiä.

Maa- ja metsätalousministeriön esitys romuttaa kalastusvakuutusjärjestelmä aiheutti odotetusti myös kovaa vastustusta. Järjestelmän valtiontuen puolittamista pidettiin täysin kohtuuttomana. Hallituksen antama julkilausuma nosti myös kalastusvakuutustuen kärkeen. Julkilausuma linkissä https://www.sakl.fi/index.php/fi/tiedotteet/3930-suomen-ammattikalastajaliitto-kalastusvakuutustuki-on-saeilytettaevae

Liitto on talven ja kevään aikana selvittänyt silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen MSC-sertifioinnin edellytyksiä (esiarviointi). Hallitus päätti kokouksessa, että edetään täysarviointiin, jos rahoitus järjestyy.

Kolmantena suurena asiana kokouksessa oli liiton organisaatio muuttuvassa toimintaympäristössä. Asiasta on aikaisempi vuosikokouksen päätös vuodelta 2015, mutta hallitus päätti tehtyjen selvitysten perusteella uudelta pohjalta jatkaa selvitystyötä. Jäsenkuntaa tullaan informoimaan asiasta syksyn aikana kun asian valmistelu on edennyt. Tavoitteena on aikaansaada ratkaisu, joka turvaa ammattikalastajien ja kalastuselinkeinon edunvalvonnan myös jatkossa.  

Suurien asioiden lisäksi asialistalla oli monta muuta asiaa. Pelagisen kalastuksen järjestäminen syksyllä, MMM:n esitys innovaatio-ohjelmien käyttösuunnitelmaksi, Nord Stream 2 -hanke, merimetsotyöryhmän raportti, Luken laatima kalastuksen olosuhdekatsaus ja Suomenlahden lohitilanne esimerkkeinä. Mikael Lindfors valittiin myös hallituksen varapuheenjohtajaksi. 

IMG 2947 2

Paikallisia herkkuja

Lähde: SAKL 2/2016