Liitto toteutti loppukesästä ja alkusyksystä perinteisen jäsenkyselyn. Kyselyssä pyydettiin jäseniä arvioimaan kalatalouden toimijoiden ja erityisesti liiton toimintaa. Arviointi tapahtui kouluarvosanoilla 4 – 10 ja myös sanallisia kommentteja oli mahdollista lähettää.

SAKL:lle annetut arvosanat laskivat jonkin verran vuoteen 2015 verrattuna (suluissa 2015), edunvalvonnan keskiarvo oli koko maassa 7,6 (7,7) ja tiedotuksen keskiarvo 7,8 (8,1).

Muista toimijoista tyytyväisyys MMM:n poliittiseen johtoon oli edelleen laskenut ja oli 5,6 (viime vuonna 5,9). MMM:n virkamiesten arvosana laski myös ja oli 5,7 (6,3). ELY-keskusten arvosana on myös laskenut ja oli 6,5 (6,8). Luken toiminta sai arvosanan 6,1 ja on suunnilleen samalla tasolla kuin ennen (6,0).

Sanallisissa kommenteissa näkyvät tutut asiat kuten vahinkoeläimet, kuhan kalastuksen säätely, kalastuksen byrokratia ja ammattikalastajien kokema heihin kohdistuva ajojahti. Kuvaava on yhden vastaajan kommentti: ”Rannikkokalastajat ovat kuin intiaanit, ajetaan ahtaammalle ja ahtaammalle kunnes ovat sukupuutossa”. Siirtyminen toimijakohtaisiin kiintiöihin sai myös muutamassa kommentissa kritiikkiä osakseen.

 

Lähde: Jäsenkysely 2016