Finlands Yrkesfiskarförbunds styrelse sammankommer 9.11.2012 klo 10.00-15.00 i Åbo.

Mötets ärendelista:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets lagenlighet och beslutförhet
 3. Protokolljustering 3/2012
 4. Reglering av fisket efter strömming och vassbuk år 2013
 5. Reglering av fisket efter torsk år 2013
 6. Lax i kustfisket år 2013
 7. JSM:s sikarbetsgrupp (lägesöversikt)
 8. EU-ärenden: GFP-reformen, marknadsförordningen och förordningen om fiskerifonden (lägesöversikt)
 9. Beredningen av den nationella aktionsplanen (2014-2020) (lägesöversikt)
 10. Regeringens förslag till lag om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (lägesöversikt)
 11. Den inköpsbojkott som delvis riktats mot den inhemska fångade fisken (lägesöversikt och nästa år)
 12. Anvisningar för god praxis i kust- och insjöfisket (lägesöversikt)
 13. Förbundets verksamhet 2012-2013
 • ekonomiska situationen 2012, uppskattning 2013
 • verksamhetsmässiga situationen 2012, möjliga förändringar i verksamheten 2013
 • projektsituationen
 1. Övriga ärenden
 2. Mötets avslutande

För ytterligare information: Ordförande Olavi Sahlstén, tel. 0400-227 448, förbundets byrå, tel 0400-720 690, e-post sakl@sakl.fi