Förbundsstyrelsen sammankommer 31.1 i Åbo. På listan följande ärenden:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets lagenlighet och beslutförhet
 3. Protokolljustering 2/2022
 4. Stadgeenligt årsmöte 2023, beslutsärende
  • bokslut 2022
  • verksamhetsplan och budget 2023, medlemsavgifter 2024
  • årsmötesarrangemang 10.3 Nådendal, beredning
 5. Organisationens tillstånd 2023, beslutsärende och lägesöversikt
  • den verksamhetsmässiga och ekonomiska situationen 2023, medlemsavgifter 2021, möjliga medlemsärenden
  • projektsituationen, främjande av fiskerinäringen, Tukala och MSC, lägesöversikt och beslutsärende
 6. Nya periodens innovationsprogram, lägesöversikt och beslutsärende
 7. Fiskekvoter år 2023, lägesöversikt
 8. Vindkraftsindustrins aktuella projekt, lägesöversikt
 9. JSM:s utredning om försörjningsberedskapen (Naturresursinstitutet), lägesöversikt
 10. Riksdagsvalet 2023 och fisknäringens målsättningar för regeringsprogrammet, lägesöversikt
 11. Övriga aktuella frågor
 12. Övriga ärenden
 13. Mötets avslutande

Dagens fortsätter efter lunch 13.00–17.00 med Kalan digijälki projektets arbetsseminarium.

För ytterligare uppgifter: Styrelsens ordförande Olavi Sahlstén, tel. 0400-227 448, eller vd Kim Jordas, tel. 0400-720 690.