Förbundets årsmöte i Nådendal 10.3.2023 beslöt enhälligt att välja raumobon och fiskaren Jarno Aaltonen till efterträdare efter Olavi Sahlstén som lämnade uppdraget. Aaltonen är också ordförande för Selkämeren Ammattikalastajat och är kustfiskare på heltid.

Aaltonen karaktäriserar förbundets verksamhet som kraftfull såväl mot medlemmarna som utåt. Informationsgången har skötts så bra som resurserna har medgett. Dessutom har det getts utlåtanden i olika frågor till olika aktörer och de har varit konsekventa och tjänat näringen. Den nya ordföranden ser också att dessa åtgärder är viktiga för näringens kontinuitet.

För att trygga kontinuiteten är det också viktigt att få med nya medlemmar i förbundets och de regionala organisationernas verksamhet. Här är en utmaning också för den nya ordföranden, kommenterar Aaltonen. ”Vi har ännu fiskare som inte är medlemmar och att aktivera dem med i verksamheten ligger framför oss. Genom att arbeta tillsammans och att sträva åt samma håll har alla möjligheter att påverka. Nu måste det funderas ut nya åtgärder för att främja denna sak. Allt utgår från hur aktiv man själv är och man måste komma ihåg att för att få något måste man också kunna ge något.”

Aaltonen tänker vara en öppen och diskuterande ordförande och det är önskvärt att få respons från fältet. Målet är att på basen av responsen söka gemensamma nya lösningar och den här tanken gäller förutom det egna folket också verksamhetsmiljöns andra organisationer. Man bör kunna samarbeta med alla, fastän historien har visat att det ibland är mödosamt.  

Många saker kan vi inte påverka, bestämmelser kommer och dem måste vi lära oss att leva med, påminner Aaltonen. Han tänker ändå hålla i minnet, att om det föds nya bestämmelser, som det till exempel har gjorts i åratal gällande laxen, måste man ändå avstå från något. Kvoten är en tillräcklig begränsning och då behövs ingen tidsregleringen, är ordförandens linje.

Uppdraget har just påbörjats och tiden utvisar hur många frågor som kan föras framåt samtidigt. Aaltonen har redan tänkt att cirkulationen i förtroendeuppdragen, åtminstone gällande ordförandeposten, måste försnabbas. Aaltonen fyller 50 år på sommaren och det i sig förhindrar en lång karriär, dessutom är önskan att gå i pension också stark. Sahlsténs förtjänstfulla gärning i två decennier kommer därmed troligen att gå till historien som den längsta tiden som ordförande.

Foto: Markku Saiha