Jord- och skogsbruksministeriet har 13.8.2013 beslutat ge en förordning som tillåter fiske efter lax inom ICES delområde 22-31. Den 22.7 givna förordningen om avbrytande av laxfisket (566/2013) upphävs.

Förordningen träder i kraft 14.8.

 

Tilläggsuppgifter:     

Förbundets byrå

0400-720690

 sakl@sakl.fi