Lähikala -hanke on Suomen Ammattikalastajaliitto ry:n (SAKL) alulle panema hanke saada käyttöön rannikkokalastuksen alkutuotantoon hyvän käytännön ohje. Hanke on osittain Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) rahoittama.

Suomen Ammattikalastajaliittoon on laatinut oheisen luonnoksen hyvän käytännön ohjeiksi.

Hyvän käytännön ohjeiden laadinta perustuu Euroopan yhteisön hygieniasäädöksiin. Ohjeet tulee lähettää lausunnoille tahoille, joita ohjeet jollain tavalla koskevat. Lausuntokierroksen jälkeen lopulliset ohjeet lähtetetään elintarviketurvallisuusvirasto Eviran arvioitavaksi. Arvioinnin ja mahdollisten muutosten jälkeen ohjeet lähetetään EU-komissiolle, joka ylläpitää listaa kansallisista hyvän käytännön ohjeista.

Suomen Ammattikalastajaliitto pyytää lausuntoanne luonnoksesta rannikkokalastuksen alkutuotannon hyvän käytännön ohjeista viimeistään per 31.5.2012. Myös muut kuin jakelulistassa mainitut tahot voivat antaa lausuntoja. Lausunnot tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen sakl@sakl.fi.

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa asiantuntija Anne-Marie Taina, puh. 040-365 14 13 tai anne-marie.taina@sakl.fi.

Ohjeluonnos käännetään ruotsiksi ja ruotsinkielinen ohjeluonnos lähetetään sitä pyytäville mahdollisimman pian.

Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry

Kim Jordas

 

Rannikkokalastuksen hyvän käytännön ohjeet (pdf)

 

Jakelu:

MMM/ELO

MMM/KRO

Rannikon ELY-keskukset/ kalatalouspalvelut

Evira

Aluehallintovirastot

Suomen Kalakaupppiasliitto r.y.

Suomen Kalankasvattajaliitto r.y,

Elintarviketeollisuusliitto r.y./ Kalateollisuusyhdistys

Pro Kala r.y.

Suomen sisävesiammattikalastajat r.y.

Kalatalouden Keskusliitto r.y.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

SOK

Ruoka-Kesko

Päivittäistavarayhdistys

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa r.y.

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet r.y.