Paikka: Ravintola Suomalainen Klubi, Pori
Aika: 11. päivä elokuuta kello 12.30–14.30


Kalatalousalueen on laadittava aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma, jonka tarkoituksena on turvata alueen kalavarojen kestävä käyttö ja tuotto sekä biologinen monimuotoisuus. Suunnitelmalla muun muassa edistetään kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä (kalastuslaki 35–36 §).

Kaupallisen kalastuksen kannalta on tärkeää, että sopivat vesialueet on määritetty kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvaksi, sillä käyttö- ja hoitosuunnitelma ohjaa kalavesien hoitoa ja lisäksi esimerkiksi ELY-keskuksen myöntämän alueellisen kalastusluvan yhtenä edellytyksenä on, että alue on käyttö- ja hoitosuunnitelmassa määritetty kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvaksi.

Porin kalatalousalue järjestää kuulemistilaisuuden, jossa on tarkoitus kuulla kaupallisten kalastajien näkemyksiä kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi ja tavoitetilaksi. Lisäksi tilaisuuden tavoitteena on saada tietoa kalataloudellisesti merkittävistä alueista, kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvista alueista, ja määrittää näillä alueilla kaupalliseen kalastukseen soveltuvat pyydykset.

Porin kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman laatii Länsi-Suomen kalatalouskeskus. Vastuuhenkilöt ovat kalastusbiologi (FT) Olli Ylönen ja Porin kalatalousalueen toiminnanjohtaja, iktyonomi (AMK) Anu Niinikorpi.

Tilaisuudessa tarjolla kahvi & voileivät. Pyydämme osallistujia ilmoittautumaan tilaisuuteen 3. elokuuta mennessä.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
Anu Niinikorpi
anu.niinikorpi@kalatalouskeskus.fi
0400-878718

Lähde: Porin kalatalousalue 21.7.2020